Νέα Ομάδας
  1. SARAGIOTI FURNISH & DESIGN – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  2. TRAINIΝG HOUSE BY NIKOS GLENTIS – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  3. P-LINE – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  4. DIASIMCO – ΥΠΟΣΤΥΡΙΚΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  5. DIASIMCO — ΥΠΟΣΤΥΡΙΚΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Γήπεδο Ανοιχτό

Υπεύθυνος Ακαδημιών
Θοδωρής Κοτσιαρίδας

Διεύθυνση : Ηρακλέους & Τρώων

Επικοινωνήστε μαζί μας